Česká Miss ESSENsPRAVIDLA hlasování

ORGANIZÁTOR HLASOVÁNÍ
Společnost MISS Management, a.s. se sídlem Zaoralova 3045/1, IČO 10923772 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně spisová značka B 8554 (dále jen „organizátor“) pořádá on-line hlasování.
Z 12 finalistek České Miss ESSENS tímto hlasováním široká veřejnost nominuje 8 dívek, které postoupí do TOP 8 a dále se v rámci finálového galavečera utkají o titul Česká Miss ESSENS 2022.
Toto hlasování probíhá v období od 3.12.2022 od 22:00 SEČ do 11.12.2022 do 20:30 SEČ  (dále jen „hlasovací období “).

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ
Tato úplná pravidla hlasování jsou zveřejněna po celou dobu hlasovacího období na webové stránce www.ceskamiss.cz/pravidla_hlasovani

KOMU JE HLASOVÁNÍ URČENO?
Tohoto hlasování se mohou zúčastnit všichni občané České republiky starší osmnácti let s výjimkou zaměstnanců organizátora on-line hlasování.

JAK SE HLASOVÁNÍ PLATNĚ ZÚČASTNIT?
Hlasování proběhne ve výše specifikovaném hlasovacím období. Hlasování v hlasovacím období proběhne následujícím způsobem:
* účastníci mohou hlasovat on-line na stránkách www.ceskamiss.cz v sekci Hlasování
* při hlasování může být hlasujícím označena pouze jedna finalistka, které hlasující udělí svůj hlas
* hlas se stává platným po potvrzení verifikačním odkazem, který hlasující obdrží do své e-mailové schránky
* pro každou finalistku je možné z jednoho e-mailového účtu hlasovat pouze jednou.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SCHVÁLENÍ PRAVIDEL
Organizátor je oprávněn bez předchozího upozornění upravit pravidla soutěže a hlasování, případně dle svého uvážení hlasování zrušit bez náhrady. Hlasováním vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly hlasování. Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se tohoto hlasování podle vlastního uvážení.
Hlasováním v soutěži hlasující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Zpracována bude email a  IP adresa zařízení, ze kterého bylo hlasování uskutečněno, a to za účelem ověření splnění podmínek pro účast na tomto hlasování. Blížší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Výsledky hlasování budou oznámeny v rámci přímého přenosu finálového galavečera České Miss ESSENS 2022  vysílaného na FTV Prima 11.12.2022 od 20:15.