Charita

Nadační fond MISS HELPS

Cílem nadačního fondu MISS HELPS je vést finalistky a vítězky České Miss k charitativnímu myšlení a charitativním aktivitám. Ať už se jedná o jejich podporu a účast na vybraných charitativních akcích nebo podporu realizace jejich vlastních nápadů s charitativním podtextem. V průběhu příprav dívek na finále soutěže Česká Miss je cílem nadačního fondu umožnit finalistkám setkání se zajímavými a inspirativními osobnostmi, které je seznámí s charitativní činností, různými problematikami a zároveň je budou motivovat k dobročinnosti v rámci různých oblastí. Nadační fond MISS HELPS si klade za cíl i pomoc se zviditelněním jednotlivých projektů, problematik či nadací. 

Nadační fond MISS HELP se zaměřuje na propojení ženské krásy a filantropie.

Chcete-li MISS HELPS finančně podpořit, můžete poslat svůj příspěvek na účet 115-3478350257 / 0100.
Finanční dar si můžete odečíst z vašeho daňového základu. 

Podporujeme: 

 

4U2

Projekt 4U2 (For You Too) založila v roce 2009 Eva Čerešňáková a je zacílen na podporu vzdělávání a výživy dětí v Bangladéši, které žijí v nesmírné chudobě. Jeden dolar denně stačí jednomu dítěti na pokrytí nákladů souvisejících se vzděláním - na školu, pomůcky, ubytování i základní stravu. Iniciátorka projektu se o chudobě a nedostatku přesvědčila na vlastní oči a od roku 2009, kdy začala organizovat Benefiční večery 4U2, poslala díky sponzorům do Bangladéše více jak milion korun na podporu vzdělání a výživy tamních dětí. V roce 2016 byla z výtěžku projektu 4U2 ve spolupráci s Papežskými misijními díly v Bangladéši (oblasti Katabari) otevřena základní škola. Ta nabídne každý rok základní vzdělání více jak 100 dětem. Za podpory Nadačního fondu MISS HELPS se plánuje stavba další základní školy.

 

Antonika 

Nadace Antonika Simony Krainové vznikla pro podporu seniorů a podporuje, iniciuje a realizuje nápady, jak stárnout s radostí.

 

La Sophia 

Obecně prospěšná společnost La Sophia, kterou založila zpěvačka a herečka Yvetta Blanarovičová, se více jak 10 let věnuje charitativním aktivitám zaměřeným na pomoc opuštěným dětem. Spíše než na momentální pomoc se La Sophia o.p.s. zaměřuje na budoucnost těchto dětí podporou ve vzdělávání a volnočasových aktivit. Posláním La Sophia o.p.s je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, dětem z dětských domovů, dětem s lehkou formou autismu. Pomáhá mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci a tím předcházet problémům se vztahy v rodině, ve škole i v širší společnosti a zabránit jejich sociálnímu selhání. Hlavním cílem La Sophia o.p.s. je vyhledávání hudebně či sportovně talentovaných dětí z dětských domovů či sociálně znevýhodněných rodin pomocí mezinárodního projektu Talent La Sophia (ve věku 7-18 let). La Sophia o.p.s. následně podporuje vzdělání těchto dětí na základních a uměleckých školách či konzervatořích, u soukromých učitelů, či podporuje jejich dovedností ve sportovních klubech v celé České republice a na Slovensku.

 

Se psem mě baví svět 

Se psem mě baví svět je organizace, která vnímá zvířata jako nejbližší přátele lidí. A důvěra zvířat v lidi je ta největší pocta, kterou musíme chránit. Nemusíme změnit celý svět. Stačí když zachráníme životy konkrétních zvířat, protože tím jejich svět změníme navždy. Organizace Se psem mě baví svět pořádá koncerty, výstavy, aukce, prodává vlastní výrobky a cílem je pomoci opuštěným či týraným zvířatům.